Tuyển Dụng

Vị trí tuyển dụng Số lượng Nơi làm việc Ngày hết hạn Mẫu CV
Nhân viên lễ tân – Hành chính nhân sự 1 TP. Hồ Chí Minh 26/04/2018
Trưởng phòng Kinh doanh ngành Cấp thoát nước – môi trường 1 TP. HCM 18/03/2017
Kỹ Sư Điện, Tự Động Hóa 1 TP. HCM 15/03/2018