Tuyển Dụng

Vị trí tuyển dụng Số lượng Nơi làm việc Ngày hết hạn Mẫu CV
KỸ SƯ ĐIỆN _ TỰ ĐỘNG HÓA 1 TP. HỒ CHÍ MINH 20/11/2018
KẾ TOÁN TỔNG HỢP 1 TP. HỒ CHÍ MINH 10/11/2018
Nhân viên lễ tân – Hành chính nhân sự 1 TP. Hồ Chí Minh 30/01/2019
Trưởng phòng Kinh doanh ngành Cấp thoát nước – môi trường 1 TP. HCM 18/03/2017