Tuyển Dụng

Vị trí tuyển dụng Số lượng Nơi làm việc Ngày hết hạn Mẫu CV
Trưởng phòng Kinh doanh ngành Cấp thoát nước – môi trường 1 TP. HCM 18/03/2017
Kỹ Sư Điện, Tự Động Hóa 1 TP. HCM 18/03/2017