Tin Tức

SAWACO tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2017

Năm 2018, Công ty sẽ tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu:

- Ổn định, mở rộng công suất cấp nước các nhà máy nước, trạm cấp nước đáp ứng yêu cầu về chất lượng và sản lượng.

- Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 gắn với đảm bảo cấp nước an toàn, chất lượng nước sạch.  

- Đẩy mạnh phát triển mạng lưới cấp nước đồng bộ với kế hoạch nâng công suất sản xuất đạt 1.875.000m3/ngày. 

- Đa dạng hóa các giải pháp về vốn; xây dựng các phương thức, hình thức đầu tư để thực hiện các dự án cấp nước về nguồn và mạng lưới thông qua các hình thức huy động vốn như vay ưu đãi từ các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế.

- Đảm bảo lộ trình cổ phần hóa theo đúng yêu cầu và tiến độ.

- Thực hiện kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 

Tại Hội nghị, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cũng đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng ba cho 2 tập thể (Công ty cổ phần Cấp nước Nhà bè, Xí nghiệp truyền dẫn nước sạch); Cờ thi đua Chính phủ  cho 1 tập thể (Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn); Cờ thi đua của UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho 4 tập thể (Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định, Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nước sạch Sài Gòn, Phòng Kinh doanh dịch vụ khách hàng Tổng công ty và Ban quản lý dự án cấp nước Tổng công ty); khen thưởng cho 17 Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, 34 tập thể lao động xuất sắc, 25 tập thể và 74 cá nhân nhận bằng khen của UBND Thành phố