Tin Tức

Đại diện Hội Hợp tác ngành nước Đức làm việc với Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Ngày 13/8/2018, lãnh đạo Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) đã có buổi họp và làm việc với bà Natalie - Cố vấn Điều phối các Dự án Quốc tế - Hội Hợp tác ngành nước Đức.