HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC

HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC

MÔ TẢ:

Ngoài những sản phẩm chất lượng cao trong lĩnh vực đo lường lưu lượng, ABB còn đi đầu trong lĩnh vực đo lường chất lượng nước và quan trắc môi trường (đo pH, đo Clo dư, đo độ đục, sắt, măng-gan…)