Liên Hệ

 SAMECO JOINT STOCK COMPANY 

Registered Address:   6F/L, Commercial Services Office Block A Waseco Building, 10 Pho Quang, Ward 12,  Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Office Address        :   6F/L, Block A Waseco Building, 10 Pho Quang, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel                             :   +84 28 3948 4816 - 3948 4817                                  Fax: +84 28 3948 4815

Email                        :   sameco@sameco.com.vn

Website                          :   www.sameco.com.vn

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMECO

Địa Chỉ ĐKKD          :   Tầng 6, Khu Văn Phòng Thương Mại Dịch Vụ (Khối A) Tòa nhà Waseco, Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa Chỉ Giao Dịch    :   Tầng 6, Khu A Tòa nhà Waseco, Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện Thoại                :   +84 28 3948 4816 - 3948 4817                             Fax: +84 28 3948 4815

Email                         :   sameco@sameco.com.vn

Website                     :   www.sameco.com.vn