Contact

 SAMECO JOINT STOCK COMPANY 

Registered Address:   33 Truong Cong Dinh, Ward 14, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Office Address        :   6F/L, 109 Cong Hoa, Ward 12, Tan Binh, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel                             :   +84.8 3812 6488                                  Fax: +84.8 3812 6469 

Email                        :   sameco@sameco.com.vn

Website                          :   www.sameco.com.vn

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMECO

Địa Chỉ ĐKKD          :   Số 33 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Địa Chỉ Giao Dịch    :   Tầng 6, 109 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện Thoại                :   +84.8 3812 6488                                 Fax: +84.8 3812 6469 

Email                         :   sameco@sameco.com.vn

Website                     :   www.sameco.com.vn