Cung cấp bơm rửa lọc Wilo cho trạm bơm Phước Bửu ( BRVT)