Cung cấp Bơm chìm giếng Wilo – Đức cho Công ty CP Công Nghệ Môi Trường và XD Sài Gòn