Cung cấp Bơm chìm giếng và bơm ly tâm trục ngang Wilo – Đức cho Công ty CP Công Nghệ Môi Trường và XD Sài Gòn