Cung cấp 06 hệ máy bơm di dộng chống ngập cho dự án thoát nước đô thị HCM